Urputní bojovníci

Aztéčtí muži žili, aby bojovali. Když zazněl válečný signál, očekávalo se od každého aztéckého muže, že hned popadne zbraně a připojí se ke své jednotce, čítající asi 800 mužů. Věděli byste, že:

Aztécký bojovník