Jak Aztékové žili

Obětní pyramidy Aztékové byli bojovníci. Do roku 1500 dobyli většinu Mexika. Poražené národy musely zásobovat aztécké hlavní město Tenochtitlán potravinami, oděvy a otroky. Ale ze všeho nejvíc potřebovali Aztékové poražené bojovníky nepřátel, aby je mohli obětovat. Ale měli jeden problém: jak mohli porážet nepřátelské bojovníky, když už dobyli celé Mexiko a nebylo s kým bojovat? Řešení: Aztékové vysílali do podrobených zemí své zvědy. Ti v přestrojení za obchodníky navštěvovali města a hledali náznaky odboje proti vládě Aztéků. Když nějaké objevili, povzbuzovali je! Nabádali nespokojence: "Jen do toho…bojujte proti Aztékům! Vsadím se, že je rozsekáte na kousky, hoši!" A jakmile se nespokojenci nechali zlákat ke vzpouře, Aztékové zaútočili a zvítězili. Vítězili proto, že zvědové přestrojení za obchodníky jim pověděli vše o slabinách nepřítele. Aztéčtí válečníci se snažili pochytat vzbouřence živé, aby je potom v Tenochtitlánu mohli obětovat. Chovali se hanebně a nesportovně…ale dělali to proto, aby se Slunce na obloze nepřestalo pohybovat.