Conquistadori Mazaný Cortez

Díky těm spoustám zaživa z těla vytrhaných srdcí byli Aztékové u kmenů, kterým vládli, samozřejmě velice neoblíbení. Jedinou nadějí trpících Mexičanů byla prastará legenda. Španělé Vyprávělo se v ní, že Mexický lid přišel z jiné země a vedl je bůh Quetzalcoatl. Tento slavný hrdina byl z Mexika vyhnán na voru z hadů, ale řekl, že se jednoho dne vrátí. Podle legendy měl Quetzalcoatl připlout s mečem v ruce v Prvním roce rákosí. Mexičané ho měli poznat podle toho, že to bude vousatý bílý muž. Qutzalcoatl měl ukončit vládu tyranů a přinést Mexiku mír. A když přistáli Španělé pod velením Hernanda Cortéze, skoro všechno souhlasilo podle legendy! Hernando Cortéz a jeho 600 mužů začali dobíjet Nový svět. S pomocí pušek - a pořádnou dávkou štěstí - se probili celou říší Aztéků.


Problém s lupičem

Cortez zavedl přísný řád, podle kterého muži nesměli nic krást poraženým kmenům. Nazýval to lupičstvím a trestem za ně byla smrt. Krátce po přistání v Mexiku se Cortez spřátelil s některými z Mexických kmenů, které nenáviděli Aztéky. Hernando Cortéz Jak postupovali vpřed, Totonakové, bojovníci ze spřáteleného mexického kmene, začali loupit ve vesnicích kmene Cingapacinga. Cortez se rozzlobil a vysvětlil jim, že loupit je zakázáno. "Vraťte všechno, co jste vzali," nařídil jim. Totonakové učinili, jak jim řekl. A Cortez měl další přátele - kmen Cingapacinga byl od té chvíle na jeho straně! Ale pak se stalío něco nepříjemného. Při loupení byl přistižen jeden z Cortezových vlastních španělských vojáků. Co měl Cortez dělat? Od svých mužů dostal dvě odlišné rady…

"Musíš ho dát pověsit. Musíš Mexičanům ukázat, že tvoje zákony jsou spravedlivé a platí pro všechny stejně. Když ho nedáš pověsit, může se stát, že tě Mexičané opustí."

x

"Nesmíš ho dát pověsit. Potřebuješ každého živého španělského vojáka, kterého máš. Jestli ho dáš pověsit, může se stát, že se Španělé postaví proti tobě."

Obojí bylo svým způsobem pravda. Zdálo se, že Cortez buď ztratí podporu svých 500 španělských conquistadorů, nebo 2000 mexických válečníků. Řídili byste se radou A nebo B? Nebo byste si nechali poradit od obou stran a neztratili podporu ani jedné z nich? Ale jak toho Cortez vůbec mohl dosáhnout?

"Uvaž mu provaz kolem krku a pověs ho na strom. My odpochodujeme. Jakmile budeme z dohledu, tak toho pitomce hned odřízni, než se udusí."

Cortez měl hodně potíže s některými ze svých vojáků, kteří chtěli ukrást jednu z lodí a odplout s ní domů. A jak vyřešil tento problém? Dal všechny lodě spálit, samozřejmě! Byl přece mazaný…


Moc kněží

Cortez chtěl jednou provždy zakázat lidské oběti - "spřátelených" městech, kterými procházel, bylo obětováno přibližně pět lidí denně. Cortez chtěl obrátit Mexičany na křesťanství. Problém byl vtom, že z mexických kněží šel strach. Jistý španělský autor napsal…

"Nosili černé pláště a vlasy jim splývali k pasu, některým dokonce po kotníky. Vlasy měli rozcuchané a slepené krví tak, že se nedaly rozčesat. Uši měli rozseknuté na znamení oběti a páchli hnijícím masem."

Tito kněží se nechtěli vzdát svého významného postavení. A Cortez potřeboval jejich podporu. Co měl dělat?

"Když se nevzdají své moci, dej je popravit. Naše křesťanská církev nebude jejich krvežíznivé způsoby podporovat!"

x

"Jestli necháš kněží popravit, Mexičané tě přestanou poslouchat!"

Řídili byste se radou A nebo B? Nebo mohl Cortez uspokojit Mexičany a zároveň je přivést na správnou cestu?

"Můžete zůstat u moci, když se stanete křesťanskými kněžími. Umyjte si vlasy a nechte se ostříhat. Vykoupejte se, oblékněte si bílé sutany a my vám ukážeme, jak se konají křesťanské bohoslužby."

A to fungovalo. Modly Aztéků byly svrženy z vrcholu pyramidy a nahrazeny křesťanským oltářem a křížem. Skvrny od krve se zabílily a strašliví kněží z pyramidy se stali mírumilovnými (a "nekrvavými") křesťanskými kněžími - samozřejmě až poté, co si nechali přistřihnout vlasy! Přišli křesťané a řekli: "Snězte tento chléb, to je tělo našeho Pána a vypijte toto víno, to je jeho krev!" Tomu kněží moc dobře rozuměli! Když jedli mrtvé lidi, získali tak jejich moc (aspoň si to mysleli) - a když budou jíst chléb a víno při křesťanském přijímání, sestoupí do nich Bůh. Není divu, že kněží celkem ochotně souhlasili. Cortez opustil spřátelená města, jejichž kněží obrátil na křesťanství, a vydal se na pochod k Tenochtitlánu a mocnému aztéckému vladaři Montezumovi.


Smutné pověry

Španělé byli vítězové, a navíc psali dějepisné knihy. Stejně jako většina "vítězů" v dějinách měnili události podle svého a vymýšleli si fakta, aby se sami jevili v příznivém světle a nepřátelé naopak ve špatném. Španělští dějepisci líčí krále Montezumu jako slabocha a hlupáka, který prohrál svou říši, protože věřil l hloupé pověry a "znamení". Ale co to bylo za znamení… a co byste si mysleli vy, kdybyste je viděli nebo o nich slyšeli? Montezuma poslal pro své kouzelníky a požádal je, aby mu ta hrozivá znamení vyložili. Jak byste je vysvětlili vy, kdybyste byli jedním z jeho kouzelníků?

"Těsně před svítáním se na obloze objevil ohnivý jazyk. Na moři se objevil dům a pohyboval se, aniž by se dotýkal skal! Na břeh vystoupily bytosti s bílou tváří, které vypadají jako lidé, ale chovají se jako bohové. Napadly nás nestvůry, napůl jeleni a napůl lidé. Zabíjejí naše lidi stříbrnými tyčemi, které plivou oheň."

Kdybyste byli chytří kouzelníci, řekli byste…

Galeona

"Vaše Veličenstvo, ten ohnivý jazyk na obloze, to byla jen kometa. A ten dům na moři, to byla jen hodně veliká loď, které ti cizinci říkají galeona. Ty bytosti, které vystoupily na břeh, to jsou jen lidé z jedné cizí země, zvané Španělsko. Nejsou to napůl lidé a napůl jeleni… oni prostě jen sedí na hřbetě zvířete podobného jelenu. Říká se mu "kůň. A ty stříbrné tyče, těm se říká "pušky". Jsou to mocné zbraně, ale ne kouzelné. Chápete?"

Jak byste si poradili? Dokázali byste králi správně odpovědět? Pokud ne - a Montezumovi kouzelníci to nedokázali - trpěli byste jako oni. Pomalu byste umírali při krutém mučení. Bohužel pro Aztéky se současně vyskytlo několk znamení, která byste nedokázali vyložit ani vy. Montezuma tvrdil, že zažil následující…

"Jedné noci hořel z neznámé příčiny Velký chrám… vody jezera začaly pěnit a zaplavily město… v ulicích bylo slyšet plačící ženu, ale nikdo ji nespatřil. Moje teta strávila čtyři dny v tranzu. Navštívila v něm zemi mrtvých a spatřila mou smrt. Pak objevili dvouhlavé muže a přivedli je ke mně. Když jsem na ně pohlédl, zmizeli! A nejhorší ze všeho je tohle: vesničané mi přinesli ptáka. Když jsem se mu podíval na čelo, bylo tam zrcadlo, a v něm jsem spatřil hvězdy, přestože byl bílý den! A když jsem do něj pohlédl znovu, viděl jsem ozbrojené muže na zádech jelenů! Vysvětli mi to, nebo zemřeš!"

Aha! Tak potom je jen jedno vysvětlení, Vaše Veličenstvo! Straší vám ve věži (nebo spíš v pyramidě)!

Montezuma Montezumovým problémem bylo, že neměl dost spojenců, kteří by mu pomohli! Kmen Tlaxcala Aztéky nenáviděl - a to nepřekvapí, když se je Aztékové sto let snažili zotročit a tlaxkalské zajatce pravidelně obětovali bohům. Lidé z kmene se přidali ke Špaňelům, a z Cortezovy malé skupiny najednou vyrostlo vojsko čítající 5000 bojovníků. Montezuma a Cortez Pravda je taková, že Montezuma si pravděpodobně nemyslel, že Hernando Cortez je bůh Quetzalcoatl, který přišel na Zemi. Montezuma Corteze vítal protože se domníval, že je poslem nějakého jiného významného krále… což Cortez skutečně byl! Představte si ten šok, když návštěvník vstoupil do královského paláce… a krále Montezumu bez okolků zajal!