Rozdělení světa

Aztékové svůj svět nazývali Cemanahuac ("Svět obklopený vodou") a byl rozdělen vertikálně na třináct nebes a devět pekel a horizontálně do čtyř kvadrantů Nauchampa ("Čtyři směry větru") charakterizovaných různými barvami. Východ (Tlacopán) byl označován jako žluté, dobré a úrodné místo svítání. Sever (Mictlampa) měl barvu černou a byl to špatný a pustý kraj podsvětí. Západ (Cihuatlampa) byl považován za oblast ženy, modrý, zelený, vlhký a nepříznivý. Jih (Huitzlampa) byl bílou oblastí trní. Tyto světové strany se stýkaly ve střední části zvané Tlalxico (pupek, černý). Celý svět pak obklopovala Ilhuica-atl ("Nebeská voda"), která stoupala směrem vzhůru a tvořila oporu nebesům.