Aztécká říše Aztécká říše Slovo "Aztec" je novodobý název odvozený z mytického jména Atzlan (místo sedmi legendárních jeskyní), odkud údajně pocházeli aztéčtí předci. Tito urputní bojovníci byli v době svého největšího rozmachu pány rozsáhlého území, jež se rozkládalo od Mexického zálivu k pobřeží Tichého oceánu. Aztécká "civilizace" , kterou však v jejich počátcích její sousedé považovali za barbary, neznala koně ani kolo. Ale v krátké době ovládla většinu vyspělé Střední Ameriky.
kniha Zuřiví Aztékové

Hlavním podkladem pro vytvoření těchto stránek byla kniha Zuřiví Aztékové (opravdu dost dobrá, není totiž vůbec suchá jako většina dějěpisných knih), běžně se dostane koupit v knihkupectví.

Veškeré názory a připomínky na tyto stránky, i ty špatné (což bych se ani moc nedivil), které mi alespoň pomohou vylepšit to, co je špatně, zasílejte prosím na SLuska@seznam.cz